OPV Space är en site som tillgängliggör bilder anpassade för byggandet av virtuella butiker. Här kan du lagra bild, samt alla tillhörande mått som interna och externa användare ska använda då nya butiker ska byggas, eller gamla ska byggas om.
Bilderna är anpassade i storlek och format för att kunna användas i de mjukvaror som finns på marknaden.OPV Space