Din webbläsare stödjer inte cookies, eller har det avslaget

OPV Space använder sig av en sessioncookie. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Sessionscookien används för att hantera olika val på hemsidan t.ex. språkval och vilka produkter du valt för att senare ladda hem. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Accepterar du inte cookies kommer du inte att kunna använda dig av OPV Online.

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer på Post och Telestyrelsens sidor om vad cookies är och vad lagen säger på .

Your browser does not support cookies, or has it disabled

OPV Space uses a session cookie. In accordance with the Electronic Communication Act, which came into force on July 25, 2003, all visitors to a website with cookies should receive information about:

  • that the website uses cookies,
  • what these cookies are used for and
  • how cookies can be avoided.

The session cookie is used to manage different options available on the website, for example, language selection and which products you have chosen to download. The session cookie is deleted when you close your web browser. By not accepting cookies you will not be able to use OPV Online.

If you do not want to accept cookies, your web browser can be set to automatically refuse cookies or to inform that a website uses cookies. Previously stored cookies can also be deleted by your web browser. Refer to the web browser's help for more information.

Read more about cookies and the content of the Act on the National Post and Telecom Agency, PTS, website.